2007-01-25 Georgia with Val, Jeremy & Elena - luckyxero